1. Ana Sayfa
  2. Aydinlatma Çözümleri
  3. Mimari Aydınlatma

Mimari Aydınlatma

Aydınlatma tasarımı ışık kaynaklarını kullanarak mekanla kullanıcı arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir bilim ve sanat dalıdır. Bir bilim dalı çünkü ışığın fiziksel ve psikolojik olarak üzerimizdeki etkileri üzerine bilimsel verilere sahibiz. Bir sanat dalı çünkü içerisinde tasarım yatıyor, yani subjektif ve estetik bazı normlar ile tanımlanabiliyor.

Aydınlatma tasarımının temel görevi size kendinizi iyi hissettirmek. Nerede olursanız olun, basit bir formül var. Etrafınıza bakın ve iyi hissedip hissetmediğinize karar verin. Yapılan bilimsel araştırmalar ile daha iyi planlanmış aydınlatma tasarımının eğitim kurumlarında öğrenme süreçlerine, ofislerde verimliliğe, hastanelerde iyileşme sürelerine pozitif etkileri olduğu ispatlandı.

Bütün bunlardan hareket ederek Mimari Aydınlatma Tasarımını; Projeye özgü “Konsept Tasarımın” hazırlayarak, Mühendislik birikimi ile aydınlatmanın ölçülebilir ve hesaplanabilir yönüne de önem vererek insan sağlığı bakımından maksimum iç mekan kalitesinin sağlandığı, enerji verimliliğinin de göz önünde bulundurulduğu, dünyaca kabul edilen aydınlatma programları ile mekanlar için gereçek değerler elde ederek standartlara uygun aydınlık seviyelerinin olduğu hesaplar yaparız.

Projede gerekli gördüğümüz taktirde mekan için özel ürün tasarımları ile projeyi özgün hale getiririz. Tasarımını yaptığımız mekanlar için üç boyutlu görsel çalışmaları yaparak uygulama sonrasındaki durumu görmek isteriz ve gösteririz. Tüm bu aşamalardan sonra uygulama projelerini hazırlarız, seçmiş olduğumuz ürünler için şantiyeye yol gösterecek ürün bilgi föylerini ve spesifikasyonları oluştururuz.